Барате повеќе информации? +389 2 32 27 625

УРБАНИЗАМ

Одделението за урбанизам во компанијата БОРТАС веќе 6 години активно изработува детални урбанистички планови за потребите на различни општини во Република Македонија