Барате повеќе информации? +389 2 32 27 625

ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ

 
 
 
 
Ново Лисиче, Аеродром
1000 Skopje
Macedonia
in

The apartment is equipped with a double heating system (individual electric boilers, as well as an option for connecting to the public network...

Големина:
76m2
Ново Лисиче, Аеродром
1000 Скопје
Macedonia
in

The apartment is equipped with a double heating system (individual electric boilers, as well as an option for connecting to the public network...

Големина:
76m2
Кисела Вода
1000 Скопје
Macedonia
in

The apartment is equipped with a double heating system (individual electric boilers, as well as an option for connecting to the public network...

Големина:
55m2
Кисела Вода
1000 Скопје
Macedonia
in

Објект 5.16 - Кисела Вода - Стан 79м2

Станот е опремен со двоен систем на греење (индивидуално електрично котле, како и можност за...

Големина:
79m2
Кисела Вода
1000 Скопје
Macedonia

Објект 5.16 - Кисела Вода - Стан 44м2

Станот е опремен со двоен систем на греење (индивидуално електрично котле, како и можност за...

Големина:
44m2
2
1
Кисела Вода
1000 Скопје
Macedonia

Станот е опремен со двоен систем на греење (индивидуално електрично котле, како и можност за приклучок кон јавната топлификациска мрежа), вградени...

Големина:
76m2
Кисела Вода
Скопје
Macedonia
in

Станот е опремен со двоен систем на греење (индивидуално електрично котле, како и можност за приклучок кон јавната топлификациска мрежа), вграден...

Големина:
43m2
СТОПАНСКИ ДВОР
Скопје
Macedonia

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ - 16 парцели
Се продава или се нуди за коинвеститорство за нова заедничка градба со намена Г2/ Г3/ Г4 или лесна и...

Големина:

Pages