Барате повеќе информации? +389 2 32 27 625

РЕФЕРЕНЦИ

Тренинг центар за кучиња

Инвеститор:Алиони 99, Тбилиси, Грузија

Година на изведба:2008

Услуги:Реновирање на тренинг центар за кучиња спонзорирано од Влада на САД

Изложбена поставка во простории на Народна Банка на Р.Македонија

Инвеститор:Народна Банка на Р.Македонија

Година на изведба:2011

Услуги:реновирање на просторија за изложбена поставка

Влезни холови на Народна Банка на Р.Македонија

Инвеститор:Народна Банка на Р.Македонија

Година на изведба:2011

Услуги:Реконструкција на влезни холови во Народна Банка на Р.Македонија

Форензичка лабараторија во МВР

Инвеститор:Министерство за Внатрешни работи на Р. Македонија

Година на изведба:2007

Услуги:градежни работи

Живеалиште на мајмуните во ЗОО - Скопје

Инвеститор:Бортас ДОО

Година на изведба:2007

Услуги:градежни работи

Интернационална Приватна Банка СБС - Скопје

Инвеститор:

Година на изведба:1997

Услуги:Градежни, градежно-занатски работи и ентериерно уредување

Алфа банка АД - Скопје

Инвеститор:Алфа банка АД - Скопје

Година на изведба:2001-2002

Услуги:градежни, градежно-занатски работи, ентериерно уредување

Делегација на Европска Комисија во Р.Македонија

Инвеститор:Делегација на Европска Комисија во Р.Македонија

Година на изведба:2007-2008

Услуги:Градежно и градежно занатски работи за реконструкција и реновирање на ентериер и инсталација на сигурносни системи

Британска Амбасада во Р.Македонија

Инвеститор:Министерство за надворешни работи на Велика Британија

Година на изведба:2005

Услуги:комплетна реконструкција - градежни и градежно-занатски работи

Седиште на Проксима во Скопје

Инвеститор:Полициска мисија на Европска Унија - Проксима

Година на изведба:2004

Услуги:Инсталација на сигурносни системи

Холандска Амбасада во Р.Македонија

Инвеститор:Холандска Амбасада

Година на изведба:2004

Услуги:градежно занаетски работи и инсталирање на ниско волтажен

VO UAPESHNA SORABOTKA HAHHAHAHAHGFAYSGFIAGF

Германска Амбасада во Р. Македонија

Инвеститор:Германска Амбасада

Година на изведба:2003

Услуги:реконструкција со ентериер

Bortas's inventivation is in seeing things differently, with ability to transform building that are devalueted, ignored or renegade into landmarks of modern living.