Барате повеќе информации? +389 2 32 27 625

Алфа банка АД - Скопје

Алфа банка АД - Скопје

Алфа банка АД - Скопје

Инвеститор:Алфа банка АД - Скопје

Година на изведба:2001-2002

Услуги:градежни, градежно-занатски работи, ентериерно уредување

Macedonian