Барате повеќе информации? +389 2 32 27 625

Британска Амбасада во Р.Македонија

Британска Амбасада во Р.Македонија

Британска Амбасада во Р.Македонија

Инвеститор:Министерство за надворешни работи на Велика Британија

Година на изведба:2005

Услуги:комплетна реконструкција - градежни и градежно-занатски работи

Macedonian