Барате повеќе информации? +389 2 32 27 625

Влезни холови на Народна Банка на Р.Македонија

Влезни холови на Народна Банка на Р.Македонија

Влезни холови на Народна Банка на Р.Македонија

Инвеститор:Народна Банка на Р.Македонија

Година на изведба:2011

Услуги:Реконструкција на влезни холови во Народна Банка на Р.Македонија

Macedonian