Барате повеќе информации? +389 2 32 27 625

Делегација на Европска Комисија во Р.Македонија

Делегација на Европска Комисија во Р.Македонија

Делегација на Европска Комисија во Р.Македонија

Инвеститор:Делегација на Европска Комисија во Р.Македонија

Година на изведба:2007-2008

Услуги:Градежно и градежно занатски работи за реконструкција и реновирање на ентериер и инсталација на сигурносни системи

Macedonian