Барате повеќе информации? +389 2 32 27 625

Седиште на Проксима во Скопје

Седиште на Проксима во Скопје

Седиште на Проксима во Скопје

Инвеститор:Полициска мисија на Европска Унија - Проксима

Година на изведба:2004

Услуги:Инсталација на сигурносни системи

Macedonian