Барате повеќе информации? +389 2 32 27 625

Холандска Амбасада во Р.Македонија

Холандска Амбасада во Р.Македонија

Холандска Амбасада во Р.Македонија

Инвеститор:Холандска Амбасада

Година на изведба:2004

Услуги:градежно занаетски работи и инсталирање на ниско волтажен

Macedonian